Skip to content

Công nghệ

Các phím tắt cơ bản của máy tính Windows

Các phím tắt cơ bản của máy tính Windows

Trên các hệ điều hành windows các phím tắt trên bàn phím giúp người dùng sử dụng các thao tác làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Nhưng có rất nhiều phím tắt để nhớ hết là...