Skip to content

Những phím tắt cơ bản trên Excel cho Windows và Mac OS

Admin 28.08.2020597 lượt xem
Bạn là nhân viên kế toán làm trên Excel hay học sinh, sinh viên đang học tin học văn phòng về Excel, thì các phím tắt cho Windows và Mac OS chúng tôi liệt kê dưới đây hy vọng sẽ giúp bạn học, làm việc trên Excel nhanh và hiệu quả.

Các phím tắt cơ bản trên Excel cho Windows 

Các phím tắt cơ bản trên Excel

Ctrl + N: Mở một file mới

Ctrl + O: Mở file đã lưu

Ctrl + S: Lưu file

Ctrl + W (Ctrl + F4): Đóng bảng tính Excel

Alt + F4: Thoát khỏi Excel

Ctrl + Z: Quay lại thao tác đã thực hiện trước

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ

Ctrl + A: Bôi đen toàn bộ bảng tính

Ctrl + B (Ctrl + 2): Bôi đậm hoặc hủy bôi đậm chữ trong ô đã chọn

Ctrl + I (Ctrl + 3):In nghiêng hoặc bỏ in nghiêng chữ trong ô đã chọn

Ctrl + U (Ctrl +4): Gạch chân hoặc bỏ gạch chân chữ trong ô đã chọn

Ctrl + 5: Gạch ngang chữ hoặc bỏ gạch ngang chữ

Ctrl + C: Sao chép dữ liệu đã chọn

Ctrl + V: Dán dữ liệu copy hoặc cut

Ctrl + X: Cắt dữ liệu các đã chọn

Ctrl + F (Find): Hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H (Replace): Hộp thoại tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl + P: In dữ liệu trong bảng

Ctrl + R: Tự động sao chép dữ liệu ô bên trái ngay cạnh

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cell

Ctrl + 0/ Ctrl + Shift + 0: Ẩn cột/ Hủy ẩn cột

Ctrl + 9/ Ctrl + Shift + 9: Ẩn hàng/ Hủy ẩn hàng

Ctrl + (-): Xóa dữ liệu các ô đã chọn

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống

Ctrl + Shift + F (Ctrl + Shift + P): Hộp thoại chỉnh sửa phông chữ

Alt + Tab: di chuyển đến các file đang mở

Shift + F2: Thêm chú thích cho ô đã chọn

Shift + F11: Tạo Sheet mới

Shift + F10 (Giống kích chuột phải vào ô): Hiển thị các kiểu định dạng ô đã chọn

Những phím tắt cơ bản trên Excel

Các phím tắt liên quan đến Ô, Cột, Dòng

F2: Đưa con trỏ vào trong ô đã chọn để sửa dữ liệu

F12 (Save As): Lưu lại dữ liệu file đó với tên khác

Ctrl + Space: Bôi đen hết cột của ô đã chọn

Shift + Space: Bôi đen hết hàng của ô đã chọn

Giữ Alt và ấn các phím H, A, R: Căn lề phải

Giữ Alt và ấn các phím H, A, L: Căn lề trái

Giữ Alt và ấn các phím H, A, C: Căn lề giữa

Alt + I + R: Chèn hàng mới

Alt + I + C: Chèn cột mới

Ctrl + Shift + (+): Mở hộp thoại chèn ô bên trái/phải/trên/dưới 

Các phím tắt di chuyển

Ctrl + Home (Home trên bàn phím): Di chuyển về ô đầu tiên

Ctrl + Shift + Home (Home trên bàn phím):  Bôi đen từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + End (End trên bàn phím): Di chuyển đến hàng có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + End (End trên bàn phím): Bôi đen từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Mũi tên (trên/dưới/trái/phải): Di chuyển đến ô dữ liệu theo hướng bạn chọn.

PgUp (Page Up): Di chuyển lên trên 1 màn hình bảng tính

PgDn (Page Down): Di chuyển xuống dưới 1 màn hình bảng tính

Alt + PgUp (Page Up): Di chuyển sang trái 1 màn hình bảng tính

Alt + PgDn (Page Down): Di chuyển sang phải 1 màn hình bảng tính

Các phím tắt định dạng số

Ctrl + ; (dấu chấm phẩy): Điền ngày tháng năm vào ô đã chọn

Ctrl + Shift + ; (dấu chấm phẩy): Điền thời gian hiện tại vào ô đã chọn

Ctrl + ~ (dấu ngã cạnh phím 1): Xem toàn bộ các ô ở dạng công thức

Các phím tắt cơ bản trên Excel cho Mac OS

Các phím tắt cơ bản

Cmd/ Control (Ctrl) + C: Sao chép dữ liệu đã chọn

Cmd/ Control (Ctrl) + X: Cắt dữ liệu đã chọn

Cmd/ Control (Ctrl) + V: Dán dữ liệu đã cắt hoặc đã sao chép

Cmd/ Control (Ctrl) + S: Lưu file

Cmd/ Control (Ctrl) + P: In file

Các phím tắt liên quan đến Ô, Cột, Dòng

Control + Shift + = (dấu bằng): Chèn ô

Cmd + - (dấu trừ)/ Control + - (dấu trừ): Xóa ô

Cmd + K/ Control + K: Chèn liên kết vào ô đã chọn

Control + ; (dấu chấm phẩy): Nhập ngày, tháng, năm cho ô đã chọn

Cmd + ; (dấu chấm phẩy): Nhập thời gian

Cmd + Shift + *  (dấu sao): Chọn các ô hiển thị

Shift + Delete: Chọn ô đang hoạt động

Shift + Space (phím cách): Chọn hàng

Control + 9: Ẩn hàng

Control + Shift + ( “dấu mở ngoặc” : Bỏ ẩn hàng

Control + Space (phím cách): Chọn cột

Control + 0: Ẩn cột

Control + Shift + ) “dấu đóng ngoặc”: Bỏ ẩn cột

Control + Option + Enter/ Control + Cmd + Enter: Xuống dòng trong cùng 1 ô trang tính

Phím tắt di chuyển giữa các bảng tính

Control + Page Down (PgDn)/ Option + Mũi tên sang phải: Chuyển đến trang kế tiếp

Control + Page Up (PgUp)/ Option + Mũi tên sang trái: Chuyển đến trang trước đó

Trên đây là các phím tắt cơ bản trong Excel giúp bạn làm việc nhanh gọn và hiệu quả. Để có thể nắm rõ hơn về tất cả các phím tắt của Excel trên Windows và Mac OS thì hãy truy cập vào đường link dưới đây nhé.

Đánh giá bài viết
1 bầu chọn /trung bình: 5