Skip to content

Các phím tắt cơ bản của Microsoft Word cho Windows và Mac OS

Admin 09.09.2020456 lượt xem
Khi bạn sử dụng Microsoft Word làm việc bằng thao tác thủ công thì sẽ mất rất nhiều thời gian hơn khi bạn sử dụng phím tắt. Nhưng các phím tắt đó là những phím gì? Thì hãy xem ngay bài viết dưới đây nhé.

Các phím tắt cơ bản của Microsoft Word trên Windows

Các phím tắt cơ bản

Ctrl + N: Tạo một trang tài liệu mới

Ctrl + O: Mở tài liệu có sẵn

Ctrl + S: Lưu dữ liệu

Ctrl + C: Sao chép (Copy) dữ liệu đã chọn

Ctrl + X: Cắt (Cut) dữ liệu đã chọn

Ctrl + V: Dán dữ liệu đã copy hoặc cut

Ctrl + F (Find): Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H (Replace): Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế văn bản

Ctrl + P (Print): Bật hộp thoại in dữ liệu đã nhập

Ctrl + Z (Undo): Quay lại thao tác đã thực hiện trước

Ctrl + Y(Redo): Khôi phục lệnh vừa bỏ

Ctrl + A: Bôi đen tất cả dữ liệu

Ctrl + W (Ctrl +F4): Đóng văn bản đang sử dụng

Alt + F4: Thoát khỏi Microsoft Word

Phím tắt định dạng văn bản trong Microsoft Word:

Ctrl + B:In đậm văn bản đã chọn

Ctrl + I:In nghiêng văn bản đã chọn

Ctrl + U: Gạch chân các văn bản đã chọn

Ctrl + E: Căn lề giữa văn bản

Ctrl + J: Căn lề đều cho văn bản

Ctrl + L (Left): Căn lề trái cho văn bản 

Ctrl + R (Right): Căn lề phải cho văn bản

Ctrl + Q: Xóa định dạng căn lề của văn bản

Ctrl + M/ Ctrl + Shift + M: Thụt đầu dòng tại đoạn văn có trỏ chuột/ Bỏ thụt đầu dòng

Phím tắt di chuyển:

Ctrl + Mũi tên (trên/dưới/trái/phải): Di chuyển đến từ theo hướng bạn chọn.

Ctrl + Home (Home trên bàn phím): Di chuyển về đầu văn bản

Ctrl + Shift + Home (Home trên bàn phím):  Bôi đen từ văn bản đang được trỏ chuột đến đầu văn bản

Ctrl + End (End trên bàn phím): Di chuyển đến có dữ liệu cuối cùng văn bản

Ctrl + Shift + End (End trên bàn phím): Bôi đen từ vị trí hiện tại đến có dữ liệu cuối cùng của văn bản

Phim tắt làm trong bảng trên Word

Tab: Di chuyển đến ô kế tiếp trong bảng

Shift + Tab: Di chuyển đến ô liền kề trước nó

Giữ Shift + Mũi tên: Bôi đen các ô theo hướng mũi tên

Alt + Home: Về ô đầu tiên dòng đó

Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng đó

Alt + PgUp (Page Up): Về ô đầu tiên của cột

Alt + PgDn (Page Down): Về ô cuối cùng của cột

Shift + F8: Giảm kích thước vùng chọn theo từng khối

Ctrl + 5 (khi đã tắt Numlock): Chọn nội dung cho toàn bộ bảng

Phím tắt xóa

Backspace: Xóa một ký tự hoặc xóa các dữ đã chọn

Ctrl + Delete: Xóa một từ phía trước con trỏ chuột

Ctrl + Backspace: Xóa một từ phía sau con trỏ chuột

Phím tắt khác

Shift + mũi tên sang phải (->): Bôi đen 1 ký tự theo hướng mũi tên bắt đầu từ điểm đặt con trỏ chuột

Shift + mũi tên sang trái (<-): Bôi đen 1 ký tự theo hướng mũi tên bắt đầu từ điểm đặt con trỏ chuột

Ctrl + Shift + mũi tên sang phải (->): Bôi đen 1 từ theo hướng mũi tên bắt đầu từ điểm đặt con trỏ chuột

Ctrl + Shift + mũi tên sang trái (<-): Bôi đen 1 từ theo hướng mũi tên bắt đầu từ điểm đặt con trỏ chuột

Các phím tắt cơ bản của Microsoft Word trên Mac OS

Phím tắt cơ bản

Cmd + C/ Control + C: Sao chép dữ liệu đã chọn

Cmd + X/ Control + X: Cắt dữ liệu đã chọn

Cmd + V/ Control + V: Dán dữ liệu đã chọn

Cmd + S/ Control + S: Lưu lại

Cmd + F/ Control + F: Tìm kiếm

Cmd + P/ Control + P: In dữ liệu văn bản

Cmd + Z/ Control + Z: Quay lại thao tác đã thực hiện trước đó

Cmd + Shift + Z/ Control + Y/ Cmd + Y: Khôi phục lại thao tác vừa bỏ

Phím tắt căn lề đoạn văn bản

Cmd + E: Căn giữa dữ liệu đã chọn

Cmd + J: Căn đều 2 bên dữ liệu đã chọn

Cmd + L: Căn lề trái dữ liệu đã chọn

Cmd + R: Căn lề phải dữ liệu đã chọn

Phím tắt định dạng Font chữ

Cmd + B: In đậm văn bản đã chọn

Cmd + I: In nghiêng văn bản đã chọn

Cmd + U: Gạch chân văn bản đã chọn

Cmd + Shift + A: Viết hoa tất cả các chữ

Cmd + Shift + >: Tăng kích thước của Font chữ

Cmd + Shift + <: Giảm kích thước của Font chữ

Phím tắt thay đổi khoảng cách giữa các dòng

Cmd + 1: Khoảng cách đơn dòng

Cmd + 2: Khoảng cách kép

Cmd + 5: Khoảng cách 5 dòng

Phím tắt khác của Microsoft word trên Mac OS

Shift + Return: Chèn một ngắt dòng

Shift + Enter: Chèn một ngắt trang

Cmd + Shift + Enter: Chèn cột

Option + G: Chèn biểu tượng bản quyền

Option + 2: Chèn ký hiệu thương hiệu

Option + R: Chèn ký hiệu thương hiệu đã đăng ký

Trên đây các phím tắt cơ bản của Microsoft Word để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích hãy lưu lại và chia sẻ bài viết này cho nhiều người biết đến nhé.

Đánh giá bài viết
3 bầu chọn /trung bình: 5