Skip to content

Những phím tắt cơ bản của Photoshop trên máy tính Windows

Admin 28.08.2020597 lượt xem
Trong quá trình học hay làm việc trên phần mềm Photoshop mà bạn chỉ biết sử dụng các thao tác thủ công có thể khiến bạn mất thời gian và làm việc không hiệu quả.

Vậy để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn thì hãy thuộc ngay các phím tắt hữu dụng trên Photoshop qua bài viết này nhé.

Các phím tắt cho các công cụ cho chỉnh sửa ảnh

Các phím tắt cho các công cụ cho chỉnh sửa ảnh

V (move): Di chuyển

M (Marquee): Công cụ tạo vùng chọn

L (Lasso): Công cụ tạo vùng chọn tự do

W (Quick Selection, Magic Wand): Công cụ tạo vùng theo màu

C (Crop and Slice): Cắt hình

I: Eyedropper/ Color Sampler/ Ruler/ Note/ Count đây là các công cụ chấm màu kẻ thước

J: Spot Healing Brush/ Healing Brush/ Patch/ Red Eye là các công cụ Spot Healing Brush/ Healing Brush/ Patch/ Red Eye.

B: Brush/ Pencil/ Color Replacement/ Mixer Brush là Nét bút vẽ/ công cụ vẽ và tô màu

S: Clone Stamp/ Pattern Stamp là công cụ lấy mẫu từ một hình ảnh

Y: Khôi phục lại thông số hình ảnh trước đó

E: Công cụ tẩy, xóa

G: Công cụ đổ màu

O: Công cụ làm tô màu

P (Pen): Công cụ vẽ đường, tạo Vector

T (Type): Tạo chữ

A: Path Selection, Direct Selection >> Chọn đường, hướng

U: Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line, Custom Shape >> Công cụ vẽ hình, vẽ đường thẳng,..

H(Hand): Lướt để xem ảnh khi zoom quá lớn

R (Rotate): Xoay hình ảnh

Z (Room): phóng to, phóng nhỏ hình ảnh

D (Default colors): Màu sắc mặc định

X (Switch Foreground and Background colors): Chuyển đổi màu sắc giữ Foreground and Background)

Q: Chế độ Quick Mask

F: Thay đổi các chế độ màn hình

/: Toggle Preserve Transparency

[: Giảm kích cỡ Brush

]: Tăng kích cỡ Brush

< : Chọn Brush đầu tiên

>: Chọn Brush cuối cùng

Các phím tắt trong chức năng File của Photoshop

Các phím tắt trong chức năng File của Photoshop

Ctrl + N: Tạo một file mới

Ctrl + O: Mở file ảnh có sẵn

Shift + F5: Mở hộp thoại Fill

Ctrl + W: Đóng file đang mở

Shift + Ctrl + W: Edit in ImageReady

Alt + Ctrl + W: Đóng tất cả các file ảnh đang mở

Ctrl + S: Lưu file ảnh

Alt + Ctrl + S (Shift + Ctrl + S): Lưu lại ảnh và có thể thay đổi đuôi ảnh

Alt + Ctrl + Shift + S: Lưu ảnh dưới dạng Web

F12: Khôi phục lại ảnh gốc

Ctrl + Shift + Alt + I: Xem thông tin file ảnh đang hiển thị

Ctrl + Shift + Alt + P: Print One Copy in Photoshop

Ctrl + Q: Thoát khỏi phần mềm

Các phím tắt của chức năng Edit trong Photoshop

Các phím tắt của chức năng Edit trong Photoshop

Alt + Ctrl + Z (Undo): Quay lại thao tác trước đó

Shift + Ctrl + Z: Quay lại thao tác sau đó

Ctrl + Z: lặp lại thao tác trước đó, ấn lần 2 quay lại thao tác sau đó

Shift + Ctrl + F: Fead

Ctrl + X (F2): Cắt

Ctrl + C (F3): Copy

Shift + Ctrl + C: Copy Merged

Ctrl + V (F4): Paste

Shift + Ctrl + V: Paste into

Shift + F5: Mở hộp thoại Fill

Ctrl + T: Xoay và kéo dãn hình ảnh đã chọn

Các phím tắt Photoshop của chức năng Image

Các phím tắt Photoshop của chức năng Image

Ctrl + L: Mở hộp thoại Levels

Ctrl + Shift + L: Tự động thay đổi Levels

Ctrl + Shift + Alt + L: Tự động thay đổi độ tương phản cho ảnh

Shift + Ctrl +B: Tự điều chỉnh màu của ảnh

Ctrl + M: Mở hộp thoại Curves

Ctrl + B: Mở hộp thoại Color Balance

Ctrl + U: Mở hộp thoại Saturation/ Hue

Ctrl + Shift + U: Chuyển hình ảnh sang màu xám

Alt + Ctrl + I: Chỉnh sửa kích thước hình ảnh

Alt + Ctrl + C: Canvas Size

Các phím tắt Photoshop của chức năng Layer

Các phím tắt Photoshop của chức năng Layer

Ctrl + Shift + N: Tạo một layer mới

Ctrl + J: Copy (sao chép hình ảnh sang layer mới) 

Shift + Ctrl + J: Cut (Cắt hình ảnh đã chọn sang layer mới)

Alt + Ctrl + G: Release Clipping Mask/Create

Ctrl + G/ Shift + Ctrl + G: Tạo nhóm/ Bỏ nhóm

Ctrl + ]: Di chuyển lên trên

Ctrl + [: Di chuyển xuống dưới

Shift + Ctrl + ]: Di chuyển lên trên cùng

Shift + Ctrl + [: Di chuyển xuống dưới cùng

Ctrl + E: Gộp tất cả Layer

Ctrl + Shift + E: Gộp tất cả layer hiển thị

Các phím tắt Photoshop của chức năng Select

Ctrl + A: Chọn tất cả

Ctrl + D: Bỏ chọn

Ctrl + Shift + D: Chọn lại

Shift + F7 (Shift + Ctrl + I): Đảo vùng chọn

Ctrl + Alt + A: Chọn tất cả các Layer

Shift + F6 (Alt + Ctrl + D): Làm mờ viền vùng đã chọn

Các phím tắt Photoshop của chức Filter

Các phím tắt Photoshop của chức Filter

Ctrl + F: Sử dụng Filter cuối cùng

Shift + Ctrl + X: Mở hộp thoại Liquify

Shift + Ctrl + A: Mở hộp thoại Adaptive Wide Angle

Shift + Ctrl + R: Mở hộp thoại Lens Correction

Alt + Ctrl + V: Mở hộp thoại Vanishing Point

Các phím tắt khác

Ctrl + ‘: Bật/ tắt lưới

Ctrl + R: Bật /tắt thước kẻ

Alt + F9: Bật tắt bảng Action

F5: Bật/ tắt bảng Brushes

F6: Bật/ tắt bảng màu

F8: Bật/ tắt bảng info

F7: Bật/ tắt bảng Layer

Ctrl + (+) dấu cộng: Phóng to hình ảnh

Ctrl + (-) dấu trừ: thủ nhỏ hình ảnh

Ctrl + 0: Hiển thị đầy đủ trên màn hình

Alt + Ctrl + 0: Phong to ảnh tỷ lệ 100%

Trên đây là các phím tắt trên Photoshop giúp học và làm việc một các chuyên nghiệp và hiệu quả. Hãy lưu lại hoặc chia sẻ bài viết để bạn có thể dễ dàng tìm thấy khi quên các phím tắt.

Đánh giá bài viết
1 bầu chọn /trung bình: 5